KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
 

- DOELSTELLING -
De Kamer van Arbitrage en Bemiddeling stelt zich ten doel juristen in zich te verenigen die zijn gespecialiseerd in een of meerdere takken van recht en die, op grond van hun opleiding, ervaring en achtbaarheid, ten opzichte van de overheid en van het publiek gehouden zijn hun beroep een bekwame en menselijke wijze uit te oefenen.

De leden die als arbiter of bemiddelaar worden aangewezen dienen te beschikken over inzicht, openheid van geest en het vermogen te onderhandelen, te luisteren en nauwgezet te werk te gaan.

Ze dienen bereid te zijn de arbitrage en de bemiddeling geheel onafhankelijk, met precisie en rechtschapenheid en naar en geweten af te wikkelen

De werkende leden dienen op verzoek van de Voorzitter in vergadering bijeen te komen om in voorkomende gevallen te pogen de jurisprudentie en de procedurekosten te uniformiseren.
 
 

________________________________________________________________